KVK Başvuru Formu

Chakra Mağazacılık Ticaret ve Anonim Şirketi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır). KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde Başvuru Sahibi’ne kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir takım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi’nin haklarına ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları aşağıdaki gibidir; 


​KVK Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız.